Vårt uppdrag som mäklare

Universal Life Försäkring har förmedlarfullmakt från Bolagsverket och är av Finansinspektionen godkänd försäkringsmäklare. Vi har samarbetspartners både i Sverige och utomlands. Bland dessa finns Lloyds Brokers som är världsledande på försäkringsmarknaden när det kommer till specialinriktade försäkringar. Vi följer lag 2005:405 om försäkringsförmedling och förordning 2005:411 om försäkringsförmedling.