Om oss

År 1980 grundades Universal Life AB under dåvarande namn Kölnische Nordiska Aktiebolag som helägt dotterbolag till Kölnische Rückversicherungs-Gesellschaft i Köln, världens äldsta återförsäkringsbolag. Bolaget köptes i maj 1997 av Stig Aggevall.

Universal Life AB´s affärsidé var att bedriva konsultverksamhet inom framför allt återförsäkring med försäkringsbolag som kundbas. Ur Universal Life AB bildades Universal Life Försäkring. I juni 2012 fusionerades Universal Life AB med Försäkringsmatematik AB.

Universal Life försäkring huvudverksamhet är försäkringsförmedling av flygförsäkringar. Bolaget har tillstånd att sälja försäkring inom hela EU-området och har det lagstadgade försäkringsskyddet för konsultverksamhet inom försäkringsförmedling.