Flygverksamhetsförsäkringar

Som specialitet försäkrar vi alla typer av flygverksamhet

  • Kommersiellt flyg med jet
  • Turboprop eller propellermaskiner
  • Alla typer av helikoptrar
  • Firmaflyg
  • Privatflyg
  • Andelsägande och klubbflyg
  • Flygverkstäder
  • Flygtekniker
  • Flygfältsoperatörer
  • Trafikledning och myndigheter