Flyg- och sakförsäkringar

Vi är specialiserade på alla former av flygförsäkring…

 • Helikopter
 • Business JET
 • Turboprop
 • Piston Engine Single
 • Piston Engine Twin
 • Kolvmotor privat/klubb
 • Ultralätt privat/klubb
 • Experimental privat/klubb
 • Segelflyg/Motorseglare
 • Flygklubb försäkring
 • Flygfält försäkring
 • Flygverkstad JAR145, JAR 147
 • Flygverkstad mekaniker
 • Loss of License
 • Liv- och olycksfallsförsäkring

… men vi erbjuder även andra typer av sakförsäkringar

 • Marinförsäkring kasko och ansvar (nöjesbåtar, motorbåtar och segelbåtar)
 • Transportförsäkring
 • Företagsförsäkring
 • Fastighet
 • Förmögenhetsbrott
 • Professionellt ansvar
 • Miljöansvar
 • Konstförsäkring
 • Konstutställningstransport
 • Personförsäkring (olycksfall-,sjuk-, liv- och sjukvårdsförsäkring)