Försäkringar

Universal Life Försäkring erbjuder

  • Förmedling av alla typer av sak- och livförsäkring som täcker våra kunders behov
  • Utvärdering av våra kunders risker och utformning av ett anpassat försäkringsskydd
  • Kunskap specialiserad på alla typer av luftfarts- och flygförsäkring
  • Förhandling med försäkringsgivare för våra kunders räkning
  • Deltagande som rådgivare vid skadereglering
  • Vi har upparbetade kontakter med specialiserade försäkringsgivare och skadereglerare

Klicka på flikarna till vänster för mer information kring de olika typer av försäkringarna.